O nama


Personaldienst tvrtka je specijalizirana za ustupanje i posredovanje pri zapošljavanju za zaposlenike različitih profila u partnerskim državama Europske unije.
Sadašnjim i budućim zaposlenicima naš stručni tim iz Odjela za ljudske potencijale daje svu podršku i asistenciju u važnim administrativnim i drugim početnim koracima, te podršku tijekom trajanja radnog odnosa. Personaldienst član je internacionalne grupacije koja posluje na području cijele Europe što nas čini kompetentnim svojim kandidatima ponuditi sigurnu, otvorenu i ugodnu radnu okolinu, te mogućnost napredovanja uz dodatno obrazovanje.

Mi znamo da ulaganjem u vas, ulažemo u sebe!
I zato smo tu za vas, pridružite nam se!Misija


Stručnom i odgovornom poslovnom zajednicom gradimo odnose povjerenja između zaposlenika i poslodavaca. Cilj su nam zadovoljni, uspješni i motivirani zaposlenici, te sdruge strane čvrsta i stabilna suradnja s partnerima.
Briga za zaposlenike i poslodavce naš je primarni poslovni cilj. Naša je konkurentska prednost blizak način poslovanja, što nas čini poželjnim poslodavcem, ali i pouzdanim partnerom za naše klijente.

Vizija


Zapošljavanje učiniti lakim i bezbrižnim.
Briga za zaposlenike i poslodavce naš je primarni poslovni cilj. Naša je konkurentska prednost blizak način poslovanja, što nas čini poželjnim poslodavcem, ali i pouzdanim partnerom za naše klijente.

Kontakt i Lokacija


Personaldienst d.o.o.

Trg Nikole Šubića Zrinskog 16 (Zrinjevac)
Zagreb, Hrvatska


E-mail za kandidate (posloprimce): job@personaldienst.com.hr

E-mail za klijente (poslodavce): info@personaldienst.com.hr


Telefon: +385 1 66 46 378


Whatsapp: Pošaljite poruku

Radno vrijeme:
  • Ponedjeljak - Petak 08:00 - 16:00
Službenik za kandidate:
  • Ponedjeljak - Petak 09:00 - 14:00

Osobna iskaznica tvrtke

Pošaljite nam poruku


1 Step 1

Molim Vas da umjesto ove kontakt forme ispunite

online obrazac

ispunjeni obrazac zaprimiti će agent koji će vas povratno kontaktirati na neki od navedenih kontakata.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Contact and Location


Personaldienst d.o.o.

Trg Nikole Šubića Zrinskog 16 (Zrinjevac)
Zagreb, Croatia


E-mail for candidates (employees): job@personaldienst.com.hr

E-mail for clients (employers): info@personaldienst.com.hr

Phone number: +385 1 66 46 378

Whatsapp: Send us a message

Working hours:
  • Monday - Friday 08:00 - 16:00
Candidate Officer:
  • Monday - Friday 09:00 - 14:00


Company ID card

Send us a message.


1 Step 1

Please fill out the online form instead of this contact form.

online form

the completed form will be received by an agent who will contact you back at one of the provided contacts.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 

About us


Personaldienst is a company specialized in employee leasing and mediation in employment for individuals of various profiles in partner countries of the European Union.
For our current and future employees, our professional team from the Human Resources Department provides full support and assistance in essential administrative and other initial steps, as well as support throughout the duration of their employment. Personaldienst is a member of an international group operating throughout Europe, making us competent to offer our candidates a secure, open, and pleasant working environment, as well as opportunities for advancement with additional education.

We know that by investing in you, we invest in ourselves! That's why we're here for you – join us 
We build relationships of trust between employees and employers with a professional and responsible business community. Our goal is satisfied, successful, and motivated employees, and, on the other side, a strong and stable collaboration with partners.
The care for employees and employers is our primary business goal. Our competitive advantage is a close way of doing business, making us a desirable employer and a reliable partner for our clients.


Mission 


Vision


Making employment easy and worry-free.
The care for employees and employers is our primary business goal. Our competitive advantage is a close way of doing business, making us a desirable employer and a reliable partner for our clients.